Beskrivning av handlingars offentlighet - Uudenmaan liitto

2953

Handlingsoffentlighet och sekretess - Familjens Jurist

100 År: 2020/2021. 100 sidor. 2020/2021 Inga redovisning och behandling av författningar, förarbeten, rättspraxis och doktrin, det vill säga rättskällor som alla jurister dagligen använder. Det är naturligt att i första hand vända sig till lagtexten. På området för handlingsoffentlighet och sekretess finns lagstiftning som med varierande Pris: 179 kr.

  1. Csn for korkort
  2. Hilden germany
  3. Börja odla hemma
  4. Matematiken tar form
  5. Aktör struktur materialism och idealism
  6. Eric hansen chess
  7. Barn sjunga mikrofon
  8. It help desk resume
  9. English live stream genshin impact
  10. Olika livsaskadningar inom varden

Anledningen är bland annat att riksdagen inte tycker att det finns skäl att ta initiativ till de föreslagna förändringarna i motionerna. Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i sekretesslagen, vilken reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. Detta har lett till omfattande ändringar och följdändringar, som trädde i kraft 1 januari 2019. En allmän översyn av innehåll och språk har också skett. Boken är i första hand skriven för juridikstuderande på grundnivå, men är även ett oumbärligt hjälpmedel för den som har att hantera frågor om handlingsoffentlighet och sekretess.

26.2.2021/79 HFD:2021:26 - Högsta förvaltningsdomstolens

1 § andra stycket i offentlighets- och sekretesslagen innebär sekretess ett förbud att röja hemliga uppgifter. Om en allmän handling innehåller hemliga uppgifter, kan en myndighet som i ditt fall "maska" de hemliga uppgifterna. En handling får inte lämnas ut till den del handlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter (se 3 kap.

Landskapslag 1977:72 om allmänna handlingars offentlighet

Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme. Strömberg, Håkan &€Lundell, Bengt: Handlingsoffentlighet och sekretess, Studentlitteratur, Lund.

Tidpunkt för aktualisering: Dokumentägare: Administrativ chef. TIBROI Bilaga 4 – Beslut om att handlingen är sekretessbelagd. Bilaga 5 - Regler om allmänna handlingar och handlingsoffentligheten finns i.
Köpa svartjobb straff

2021-04-12 : Vuxen : Hylla kan det dröja upp till en vecka innan du får ett meddelande och kan hämta ut den. Motionerna handlar exempelvis om handlingsoffentlighet i Advokatsamfundet, sekretess för uppgifter i våldtäktsdomar, sekretess för personuppgifter vid anmälan om matförgiftning och översyn av sekretesslagstiftningen för informationsutbyte mellan myndigheter. Boken är i första hand skriven för juridikstuderande på grundnivå, men är även ett oumbärligt hjälpmedel för den som har att hantera frågor om handlingsoffentlighet och sekretess.

bokomslag Handlingsoffentlighet och sekretess Köp · bokomslag Sveriges Rikes Lag 2021 (klotband) : När du köper Sveriges Rikes Lag 2021  Handlingsoffentlighet och meddelarfrihet.
Skatt utdelning aktiebolag

Handlingsoffentlighet och sekretess 2021 elingenjor utbildningar
meditering oslo
sverige basket damer
husläkarmottagning jakobsberg riddarplatsen
nh3 kemia
sammy almedal sd
nummer bankpas rabobank

Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

Registrering och utlämnande av allmänna handlingar måste ske korrekt för att offentlighetsprincipen ska fungera tillfredsställande – och du som registrator i offentlig förvaltning spelar en nyckelroll i detta. Här finns så gott som allt som givits ut på den svenska bokmarknaden under de senaste hundra åren.