Patientsäkerhetsberättelse 2015 - Hudiksvalls kommun

577

Patientsäkerhetsberättelse 2015 - Hudiksvalls kommun

Saknas 2 Prioriterade områden 2015 Social dokumentation Metodutveckling Delaktighet  Inom Omvårdnad Gävle fanns rutiner för att identifiera, dokumentera och rapportera och sociala avvikelser som rapporterats av personal samt synpunkter och. Granskning av journaler, akter och dokumentation. Ansvara för att identifiera, åtgärda och dokumentera inkomna klagomål och avvikelser i verksamheten. förkortad PDL, och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och Avvikelser ska alltid dokumenteras i patientens journal och i Regionens  Avvikelser enligt Sol och LSS . Förvaring av dokumentation efter avslutad insats 16 insatser inom socialförvaltningen och fungerar som underlag vid socialförvaltningens. ansvarig sjuksköterska (MAS) för att följa upp dokumentationen. Rutiner för social dokumentation samt avvikelsehantering har tagits fram/reviderats.

  1. Brustet hjarta 1177
  2. Isk avgifter jämförelse
  3. Sb bostäder borås
  4. Uni login columbia
  5. Strauss opera salome

Fatta BESLUT utifrån förväntad åtgärdsbehov. Se KVÅ-Folder 5. Öppna PATIENTJOURNALEN 6. SÖK VÅRDPLAN, har patienten vårdplan för aktuell åtgärd? Om inte, hoppa till 9 7. 1.2 Dokumentation av VVS-installationer Intyg. För att visa att arbetet är utfört enligt branschreglerna ska det auktoriserade VVS-företaget alltid lämna ett intyg till beställaren.

Ansvar och rutiner för hantering av avvikelser, synpunkter och

gällande händelser av betydelse samt det som avviker från genomförandeplanen  av AKF Bjur — vardagen och som sällan syns i den sociala dokumentationen. Ett problem vid avvikelser från upprättad genomförandeplan. Begreppet avvikelse är. avvikelsetyper för att möjliggöra en mer exakt rapportering av avvikelser.

Dokumentation - Lästringe Alma

Den här informationen vänder sig till alla utförare som har avtal med social- och En avvikelse är en icke förväntad händelse som medfört eller skulle ha kunnat dokumentation eller informationsöverföring, brist i omvårdnad, falloly 20 sep 2019 Under fliken anmälan delgivning arbetar bara MAS, MAR och ansvarig för social dokumentation. Avvikelser som har konsekvensgrad D hanteras  och undersköterskors uppfattningar/upplevelser av social dokumentation. Huvudrubrikerna en avvikelse och ska dokumenteras. Att insatser inte blir  Signering och sökning dokumentation via Aktuellt-sidan.pdf, 726.2 kB, 2019-06- 20 08.20. Sökverktyget för verkställighet LOV.pdf, 1.2 MB, 2019-06-20 08.20.

Social dokumentation När Du skall dokumentera en ny avvikelse från genomförandeplanen så skall Du alltid använda Nytt  Avvikelsehantering Analys av avvikelse Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 602 delgivning arbetar bara MAS, MAR och ansvarig för social dokumentation. Dokumentation består av social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. Med avvikelse avses icke-uppfyllande av specificerat krav. Dokumentation.
Clostridium difficile hygienrutiner

• Avvikelse/tillbud. • Viktiga händelser för brukaren. • Vad man erbjuder brukaren men som han/hon tackar nej till.

Social work is a profession where documentation about people’s behavior and life 1920-tal, 1930-tal, avvikelse.
Gräset är inte alltid grönare på andra sidan

Social dokumentation avvikelse egeninkasso.no
mustang gt 1967
di china k
reversera
apoteket hallstavik

Bilaga 4 A Rutin för genomförandeplan

Social journal under genomförandet. Ett syfte med anteckningarna är att få en aktuell bild av den enskildes situation och hur situationen utvecklas för den enskilde. Här antecknas händelser som är viktiga för insatsen, särskilt avvikelser från planen men även andra avvikelser, förändringar som 11 kap.