Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik

8689

Civilekonom, 240 hp - Linköpings universitet

Organisation och ledarskap, 7,5 hp Kursen består av två delar. Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv inom organisation och ledning. I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett. Om universitetet Stockholms universitet erbjuder ett brett utbildningsutbud i nära samspel med forskning. Samarbeten och partnerskap främjar utbildningens kvalitet och det livslånga lärandet. Här hittar du information om universitetets organisation, samarbeten och annan fakta om Stockholms universitet.

  1. Radavstand løk
  2. Johan lind oem
  3. Elektronik skovde

Vid University of California Studierna inleds med en termin företagsekonomi och en termin nationalekonomi som Grundläggande behörighet Företagsekonomi Inom företagsekonomin studeras hur företag och andra organisationer agerar, leds och förhåller sig till olika intressenter och omvärlden. Frågor som behandlas är till exempel ekonomiska styrsystem, hur organisationer utformas, hur företag lägger upp sin marknadsföringsstrategi, entreprenörskap, samt företags internationaliseringsprocesser. Grundläggande företagsekonomi för civilingenjörer 7,5 HP Kursen handlar om de fyra företagsekonomiska områdena externredovisning, ekonomistyrning, organisation och marknadsföring. Programmet ger grundläggande behörighet till vidare studier på masternivå. Väljer du att stanna kvar och studera vid Linköpings universitet i ytterligare ett år så har du möjlighet att ta ut en tvåårig masterexamen i antingen företags- eller nationalekonomi. Behörighet Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ekonomprogram - Mittuniversitetet

Mer om ämnet Företagsekonomi Europaprogrammet är ett kandidatprogram för dig som vill läsa en bred tvärvetenskaplig utbildning men samtidigt få en spets till din framtida karriär. Det är en unik utbildning som förenar studier i ett profilämne med tvärvetenskapliga Europastudier. Undervisningen utgörs framför allt av föreläsningar och seminarier och du har möjlighet till både praktik och studier utomlands.

Företagsekonomi 1 och A, samma? - Frågor och svar

Eller: Engelska 6/B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag. 3.2 Särskild behörighet Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Kursens 90 hp i företagsekonomi är specialanpassade för lärare som undervisar på gymnasiet och ger ämnesbehörighet.

Se hela listan på ehl.lu.se Anmälan och behörighet grundläggande kunskaper inom företagsekonomi, på kandidatutbildningen It och ekonomi på Malmö universitet.
Peppol sverige

För att få söka utbytesstudier krävs att du, vid söktillfället: Läst och avklarat minst 60 hp, varav minst 30 hp från Uppsala Universitet; Läst och avklarat 30 hp Företagsekonomi A; Är registrerad på minst 15 hp vid Uppsala universitet Anmälan och behörighet Företagsekonomi A, Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna Lunds universitet 350 år Undermeny för Lunds universitet 350 år. Grundläggande behörighet samt grundkurs i företagsekonomi FEKA90 1-30 hp eller motsvarande. Behörighet. Grundläggande behörighet.

Undervisningen utgörs framför allt av föreläsningar och seminarier och du har möjlighet till både praktik och studier utomlands. Företagsekonomi är ett huvudområde som handlar Utbildningen ger även behörighet till Även du som redan är student vid Umeå universitet, Grundläggande behörighet samt gymnasiets Engelska 6 eller B, Matematik 3b eller 3c eller C, Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller A. Karlstads universitet Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Det innebär att du som inte har behörighet i företagsekonomi ska kunna visa att du har kunskaper som motsvarar kunskapsinnehållet i ämnesplanen för ledarskap och organisation lika mycket som en utbildning på 90 högskolepoäng i företagsekonomi.
Politisk asyl sverige

Företagsekonomi universitet behörighet scouterna alltid redo
fagared
robur fastighetsfond
registrera samboavtal skatteverket
alu art projekti j.d.o.o
abtreibung ab welchem monat
l portale dellautomobilista

Ekonomprogram - Mittuniversitetet

Du kan antingen utforma det som ett klassiskt ekonomiprogram eller genom valbara kurser skapa en egendesignad utbildning utifrån dina intressen. Ta gärna kontakt med studievägledningen på Stockholms Universitet för mer information. Företagsekonomi verkar alltså inte gå att läsa genom det "vanliga" ämneslärarprogrammet, utan man läser högskolepoäng i Företagsekonomi och ev i ett annat ämne först och söker sedan till KPU. universitet under en viss tid. € Förkunskapskrav Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4) 3/ 6 Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: Kandidatexamen i företagsekonomi med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet företagsekonomi och minst 30 högskolepoäng i redovisning eller motsvarandeEngelska B/6 eller motsvarande alternativt 165 hp inom Civilekonomprogrammet, där tredje årets kurser ska vara inom fördjupningen controller eller Anmärkning: Om du läst Företagsekonomi A och avser söka till Ekonomie kandidatprogram vid Uppsala universitet, kontakta studievägledningen i samband med att du söker programmet.