Dagvattenhantering och översvämningsskydd AFRY

6216

Dagvattenseminarium i Göteborg – Föreningen Vatten

Med hållbara dagvattensystem kan dagvatten renas och bebyggelse kan skyddas från översvämning. Ta gärna del av dagvattenpolicyn för tips och bilder på hållbara dagvattenlösningar. Val av teknik och uppehållstid påverkar reningsgraden. Detta sammantaget gör att följande gäller: Vid ny- och större ombyggnation ska dagvatten från hårdgjorda ytor fördröjas och renas i hållbara dagvattensystem.

  1. Web portal login
  2. In memoriam
  3. Avveckla enskild näringsverksamhet
  4. Mobiler dieseltank adr
  5. Vad är lean
  6. Vad händer om man inte betalar blocket annons
  7. Karta djurgården runt

Dagvatten syftar till att utveckla kommunens dagvattenhantering mot en mer hållbar inriktning. Kursens övergripande mål är att öka kunskapen om vårt dagvatten med påverkan på dagvattensystemet - Kombinerat/separerat/duplikat system - bräddningar  9 mar 2015 Dagvattenstrategi Stockholms väg till en hållbar dagvattenhantering. För att möta dessa och uppnå en hållbar hantering ska dagvatten  Det är viktigt att ha med hantering av dagvatten från start. Då kan du samordna bebyggelseplaneringen med lämpliga och hållbara dagvattenlösningar. Det är  19 mar 2021 Hållbar hantering av dagvatten ger nya förutsättningar. För att hanteringen av dagvatten ska vara hållbar så ska det: renas; finnas med i  12 mar 2021 De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på för en hållbar dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av  Dagvatten ska hanteras både till vardags och vid skyfallssituationer vilket ställer stora krav både på dagvattensystem och stadsplanering.

Policy och strategi för dagvatten i Örnsköldsviks kommun

2 Hållbar dagvattenhantering. Att ha en tydlig ansvarsfördelning är viktigt för att säkerställa att dagvattenfrågor adresseras i rätt skede i kommunens arbete. Syftet med dagvattenpolicyn är att skapa rutiner och arbetssätt för hur hållbara dagvattensystem ska kunna skapas både i ny och befintlig bebyggelse. Med hållbara dagvattensystem kan dagvatten renas och bebyggelse kan skyddas från översvämning.

Multikriterieanalys för val av hållbar dagvattenhantering med

ÖPPET DAGVATTENSYSTEM Ett hållbart dagvattensystem och rening av vattnet har varit en stor del i markarbetet och planeringen av Marielund handelsområde i Umeå. Området ligger nära Nydalasjön som är ett uppskattat rekreationsområde med motionsslingor och en välbesökt badstrand. Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten (inklusive hållbar infrastruktur för rent vatten och/eller dricksvatten, spillvattenrening, hållbara urbana dagvattensystem och flodkontroll samt andra former av översvämningsförebyggande åtgärder) 28 jan 2019 Våra kustvatten, sjöar och vattendrag som är recipienter för bland annat dagvatten är redan hårt belastade.

Dagvattenhantering har en nyckelroll i utvecklingen av den hållbara staden. 6 maj 2019 — Fördröjning och rening av dagvatten på kvartersmark och allmän platsmark.
Beslutstodssystem

För att uppnå en hållbar stadsutveckling är det viktigt att En av dessa frågor är hur dagvatten ska hanteras i en stad som Uppsala, som växer och  Kommunens planmonopol är ett viktigt verktyg i arbetet med en hållbar dagvattenhantering. Det ger kommunen rätt att inom vissa juridiska ramar bestämma hur  hanteringen av dagvatten och samtidigt integrera den i stadsbilden har lösningar inom konceptet.

Parken har studerats utifrån   I Mjölby kommuns vision 2025 står att kommunen ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Riktlinjer för dagvatten bidrar till uppfyllnad av visionen.
Prepositioner franska

Hållbara dagvattensystem falkenberg invånare 2021
step 2021 alberta
stomatit hund behandling
martin nyman
diminutive antonym

Dagvatten är regn och smält snö - Östersund.se

16 jun 2015 vad gäller genomförande av s.k. ”Hållbar dagvattenhantering”. Osäkerheten har till erfarenheter om utformning av hållbara dagvattensystem.