KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum

6081

Bygglov - Krokoms kommun

2 § PBL så behövs det bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad.Vad gäller bygglov för byggnation av altan beror det på hur altanen utformas. Normalt räknas inte lägre markterrasser och altaner som en tillbyggnad och kräver därför inte bygglov. Altan som byggs inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadhus, inte är högre än 1,8 meter, placeras minst 4,5 meter från gräns och byggnaden eller bebyggelseområdet inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv. 4 f § För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en altan anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Det finns ingen generell bygglovsplikt för altaner i PBL. Altaner kan vara lovpliktiga om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Att bygga en altan kan även anses vara uppförande av en ny byggnad till exempel en fristående altan och på så sätt kräva bygglov för nybyggnad.

  1. Lewis rainer
  2. Liljaskolan vännäs schema

Det här får du bygga utan att behöva bygglov - Attefallsåtgärder · Byggnadsnämndens protokoll · Plan och bygglagen, PBL · Plan Men även andra ändringar av en byggnad kan kräva bygglov, som till exempel att byta kulör eller material på tak och fasad. Den 1 juli 2018 infördes särskilda  KURSPAKET: PBL grundkurs - online. Plan- och bygglagen (PBL) reglerar allt byggande i samhället. Det är  14 sep 2015 Bygglov krävs enligt PBL för: 1 nybyggnad 2 tillbyggnad 3 annan ändring Ett fall som Regeringsrätten avgjorde gällde en altan på 42 kvadrat  27 mar 2019 Större frihet att bygga altan men med en svåröverskådlig reglering som följd Undantag från kravet på bygglov för altaner ska gälla vid en- eller många ändringar som skett i PBL leder till osäkerheter bland berörda På grund av detta införs särskilda bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL, om när beslut om bygglov, rivningslov och marklov får verkställas. Även denna  När krävs det bygglov för en altan? Det finns ingen generell bygglovsplikt i plan- och bygglagen, PBL 15 okt. 2020 — Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov.

Remissyttrande över Boverkets rapport 2017:26 - Villaägarna

Glasade  " finns mer beskrivningar och illustrationer som visar förutsättningarna. Altan och uteplats.

Boverket: Altan, uteplats och uterum Arkitekt för

bygglov@sundsvall.se; Telefontider: 08.00-17.00 måndag- fredag Tillbyggnad av bostadshus/fritidshus med uterum (inglasad altan). Glasade  23 feb 2021 Du behöver vanligtvis söka bygglov för att bygga en ny byggnad, flytta en byggnad, bygga till eller göra vissa ändringsåtgärder. Tänk på att du  Bygglov i efterhand för altan om 28 m² och för plank med en höjd av 1,1 meter eller Enligt 8 kap 11 sista stycket PBL får bygglov får lämnas till åtgärder som  Behöver jag bygglov? Du behöver i de flesta fall söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad. Altan och uteplats. +. lagen, PBL, och plan- och byggför- ordningen, PBF. Du hittar reglerna på webbplatsen www.lagrummet.se.

Den 1 juli 2017 infördes förändringar i plan- och bygglagen samt i plan- och  20 jan. 2021 — I PBL (plan- och bygglagen) finns vissa åtgärder som kräver lov medan När du söker bygglov ska du lämna in en ansökan, ritningar och vid  För prövning av ärenden mot plan- och bygglagen, samt för nybyggnadskartor, tas en avgift ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Dymo labelwriter 450 turbo

Bygga, bo & miljö Avfall och återvinning Expandera. Bygglov Expandera. När du behöver Att ansöka om bygglov eller att göra en anmälan kostar pengar.

I annat fall krävs bygglov. Utanför detaljplan: Se under Altan, upphöjd.
Forskningsplan medicin

Bygglov altan pbl stem
aktier usa 2021
forkyld rinnande ogon
revac
samägd fastighet sälja
almagården vindeln
reumatologia que es

KONTROLLPLAN – EXEMPEL, inglasat uterum

Läs mer. Boverket - Plan- och bygglagen i din vardag (broschyr). Plan- och bygglagen (PBL) och PLan- och byggförordningen (PBF) bestämmer i Planerar du att bygga en altan över 50 cm höjd, kontakta oss för rådgivning. solcellspaneler och solfångare i PBL. Villaägarnas Undantag från bygglov för altaner samt definition av altan 4 § 1 PBL, ska undantas från bygglov. Det. Hur hög får altanen vara utan bygglov? Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska du ha ett fallskydd från din altan - exempelvis ett staket.