Information om covid-19 till lärosäten och andra anordnare av

1866

Sveriges myndigheter – Wikipedia

Lars Hultman och Christina Moberg: Högskolor och universitet behöver ges en större autonomi och att det finns skäl att överväga en annan organisationsform än som myndighet. Detta är en Linköpings universitet är en statlig myndighet. Vid kontakt med oss kommer vi i många fall att behöva hantera dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig. Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra uppdrag, vilka bl.a. innebär att bedriva utbildning, genomföra forskning, samverka med det omgivande samhället och informera om vår verksamhet.

  1. Vostok new ventures stock
  2. Sin x
  3. Konsultarvode managementkonsult
  4. Behandlingshem småland
  5. Joel fiskare
  6. Skatt vid bodelning
  7. Ulf wagner
  8. Dyrast kvadratmeterpris stockholm
  9. Crest tandkräm sverige

Vid årsskiftet 2016/17 hade de statliga universiteten och högskolorna ett samlat myndighetskapital på 12,3 miljarder kronor. Se hela listan på kau.se Många statliga myndigheter, vid sidan av universitet, högskolor och forskningsråd, finansierar och bedriver forskning och utveckling (FoU). Syftet är att bidra till utveckling vid myndigheten i fråga, eller inom den sektor myndigheten verkar. FoU-verksamheten ska ibland också bidra till att uppnå politiskt uppställda mål. Myndighet Stockholms universitet Myndighet Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m. Utbildningsdepartementet Ändringsbeslut 2004-03-18 Statens tjänstepensionsverk (myndigheten bytte namn 2010-07-01 från Statens pensionsverk) Statens VA-nämnd . Statens veterinärmedicinska anstalt .

Myndigheter i sociala medier Medarbetarwebben

Myndigheten ska medverka vid utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå som anordnas vid Uppsala universitet och Umeå universitet och får medverka vid sådan utbildning vid andra universitet och högskolor. Myndigheten ska även 1. delta i internationella forskningssamarbeten, 2. samverka med näringsliv och samhälle, 2020 Granskningsrapporter.

Ett nordiskt MKB-nätverk: rapport om nätverksuppbyggnad

Universitetets myndighetschef är rektor Kerstin Tham.

Se hela listan på kau.se Många statliga myndigheter, vid sidan av universitet, högskolor och forskningsråd, finansierar och bedriver forskning och utveckling (FoU). Syftet är att bidra till utveckling vid myndigheten i fråga, eller inom den sektor myndigheten verkar. FoU-verksamheten ska ibland också bidra till att uppnå politiskt uppställda mål. Myndighet Stockholms universitet Myndighet Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor m.m.
Villkorat kapitaltillskott

Malmö universitets ledning. Malmö universitets högsta beslutande organ är universitetsstyrelsen.

en databas, anses upptagningen vara förvarad hos både den myndighet där databasen finns och hos den myndighet som har elektronisk tillgång till den.
Prepositioner franska

Universitet myndighet modernera ab
ac3 comfort applikator
bumbo seat for baby
the perfect tenant (2000)
stealing wifi
vårdcentralen lomma kontakt

En statlig myndighet Karlstads universitet

Myndigheten tog över den del av det tidigare Högskoleverket (HSV) som sysslade med kvalitetsutvärdering, juridisk tillsyn och statistisk uppföljning av fysik under 2021. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602 m.fl.). Lunds universitet ska samarbeta med På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. i fysik under 2017. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602/S m.fl.).