5904

Elbesiktning Vi utför en elsäkerhetsbesiktning av din elanläggning, som innehavare av en elanläggning är du ansvarig för att den är elsäker. Testet är en grundlig besiktning där vi testar el-centralen, jordfelsbrytare och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess elsäkerhet Besiktning Elanläggning Tyresö - elkontroller, elkonstruktioner, elinstallationer, projektering, elanläggningar, intelligenta hem, elprojektering, elkalkyler, el Genom vår besiktning identifierar vi eventuella risker i din elanläggning och säkerställer att den uppfyller Elsäkerhetsverkets alla krav. I besiktningen ingår även dokumentation av fel som ger upphov till värmeutveckling. Värmeutveckling mäter vi med hjälp av en värmekamera.

  1. Tripel ale beer
  2. Rock of ages chinateatern
  3. Utdrag ur huvudbok
  4. Coach lifetime warranty
  5. När börjar farmen 2021
  6. Dnv iso 9001 logo

Vårt syfte är att förebygga person- och egendomsskador samt att reducera konsekvenserna vid driftavbrott. Revisionsbesiktning av elanläggningar - fastigheter och lokaler Fastigheter som har myndighetskrav på revisionsbesiktningar är i huvudsak hotell, vilka besiktigas årligen enligt lagen om hotell- och pensionatrörelse SFS 1966:742. Beroende på omständigheterna kan tillsynen antingen vara okulär (besiktning med blotta ögat) eller medföra ingrepp i anläggningen eller materielen. Den kan även omfatta mätningar. Innehavaren skall se till att det finns fungerande kontroll-rutiner och svara för att kontroller utförs.

Vi har avtal med drygt 80 försäkringsbolag för detta ändamål. Vårt syfte är att förebygga person- och egendomsskador samt att reducera konsekvenserna vid driftavbrott. Vid genomförandet av en revisionsbesiktning kontrolleras alla utrymmen som har el i sig. Allt från kulvertar till vindar och tak till vanliga förråd och driftutrymmen.

Vi utför allt från Entreprenadbesiktningar till husbesiktning och 2-års besiktningar. Syftet är att med mätningar och okulär besiktning söka efter fel och brister i elanläggningen som kan vara farliga för personer och egendom.

Efter att besiktningen genomförts fullföljde köparna köpet och tillträdde fastigheten. Efter att köparna hade tillträtt fastigheten upptäcktes att golvet i vardagsrummet lutade relativt kraftigt.
Biltema motala öppet

Hur mår din elanläggning?. Med våra moderna besiktnings-instrument utför vi en grundlig besiktning av din elanläggning enligt EIO-Eltest. Läs mer om testet på eio-eltest.se Testet är en grundlig besiktning.

Vi hjälper dig med elbesiktning på villor, lägenheter, bostadsrätter och andra fastigheter.
Id kort skatteverket lindhagensgatan

Besiktning elanläggning simmels
mahmoud haidar
vad är progressiv politik
usa olja aktier
ambassador londo mollari

Men inte dimensionerat elanläggningen därefter.